Våre største øyeblikk!

“For meg er det viktig at tiden i Karanba ikke blir høydepunktet i barnas liv. Vi jobber for menneskelig utvikling, tilrettelegger for yrkeskarrierer og føler et stort ansvar for å finne den neste muligheten for våre deltagere. Jeg pleier å si at fotball er det minst viktige av alt som er viktig i Karanba. Like fullt er det selvfølgelig svært viktig. Alle våre deltakere drømmer om å bli fotballspillere. Vi gjør vårt beste, også for å tilrettelegge for en best mulig sportslig hverdag. Barnas drømmer er mine drømmer. Barnas fremtid er mitt ansvar.”

Tommy Nilsen

Vi i Karanba er svært stolte over våre deltagere. Det er inspirerende å se hvordan våre ungdommer i stadig større grad velger yrkesrettede og videregående utdannelse, deltar i trainee-programmer hos våre sponsorer, samt blir rekruttert til kvalifiserte og anstendig betalte yrker.

Milepeler Karanba

2018: Som en konsekvens av lang tids prioritert satsning på undervisning og jenter har vi nå 35% jenteandel i Karanba. 

2017: Prioritert hovedfokus på vårt undervisningsprogram. Støtteundervisningen gir gode resultater. 50% av barna forbedrer betydelig sine skolekarakterer.

2017: Ytterligere 26 deltagere endrer sine liv gjennom høyere utdannelse, profesjonelle yrkesrettede kurs, profesjonelle fotballkarrierer og anstendig arbeid.

2017: Ytterligere 3 deltagere blir ansatt som sjømenn i SolstadFarstad.

2016: To tidligere Karanba deltakere tatt ut på det Brasilianske u16 landslaget.

2016: Vårt andre kull med 8 nyutdannede sjømenn

2016: Karanba videreutvikler sitt utdannelses - og jobbtilbud. Suksess kriteriet er flest mulig deltagere ut i fulltids jobber

2015: Investerer i 2 nye klasserom

2015: Karanba prioriterer å utvikle en kompetent og bærekraftig brasiliansk organisasjon, som stadig prioriterer utdannelse

2015: Vår første deltager på college i USA

2014: Karanba blir for første gang Statsmester i Rio de Janeiro med våre gutter u16 år

2014: Karanba gjennomfører sitt første "Lei Incentivo ao Esporte" prosjekt med blant annet ansettelser av sosial assistant og pedagog

2014: Darlan debuterer på Flamengo sitt A lag

2014: Karanba vertskap for FIFA-Football For Hope/ Adidas arrangement med 50 sosiale prosjekter fra hele Brasil

2014: Fra å være en helt norsk finansiert organisasjon får Karanba i 2014 mer enn 55% av sine midler fra Brasil

2013: Karanba utdanner sine 5 første sjømenn. De jobber i dag i Farstad Shipping ASA

2013: Karanba reiser for første gang med et jentelag til Skandinavia og vinner bade Cup No1 I Danmark og Norway Cup

2013: Karanba får støtte av FIFA/ Football for Hope

2013: Karanba får støtte av Det kongelige norske Utenriksdepartement

2013: Karanba får fulltids frivillige boende i Sao Goncalo og et samarbeid med Norges Idretts Høyskole

2013: Karanba inn i Innsamlingskontrollen

2013: Karanba får nye vedtekter og eget styre med sentrale aktører i det norsk-brasilianske næringsliv

2012: Karanba vinner Dana Cup i Hjørring

2012: Karanba blir invitert til Skudeneshavn og deltagelse i HTF Eliteturnering

2012: Karanba arrangerer et favela besøk og en vennskaps kamp for den norske deligasjonen til konferansen Rio+20

2012: Karanba utvikler sin første forretningsplan og et eget sponsor program

2011: Karanba vinner alle tre turneringene; Dana Cup, Gothia Cup og Norway Cup

2011: Karanba i samarbeid med Hødd vinner eliteturneringen Fjord1 Cup I Sogndal

2011: Karanba utvider aldersspennet fra 6 til 20 år og begynner å rekruttere jenter

2011: Karanba flytter hele sin virksomhet til Sao Goncalo, ett av Brasils største fattigområder

2011: Tommy Nilsen vinner medaljen "Orgulho do Rio" som kåres av avisen O Dia for sitt arbeid med Karanba

2011: Første deltager til utlandet – Qatar

2011: Karanba etablerer langsiktige sponsor samarbeid med Statoil, Aker Solutions, Solstad Offshore og Farstad Shipping

2011: Dokumentarserie om Karanba, Rio Lusaka

2011: Dokumentaren om Karanba blir nominert i to kategorier i Gullruten

2011: Karanba midtpunkt på verdens største fotballmesse Soccerex i Rio de Janeiro

2010: Karanba vinner både Gothia Cup og Norway Cup med sine guttelag

2010: Karanba blir landskjent gjennom en egen TVserie i 8 episoder om prosjektet

2009: Tellus Works og NRK inviterer Karanba til produksjon av dokumentar serie

2008: Karanba får sin første næringslivssponsor

2008: Karanba vinner PlussbankCup i Kristiansand og I Cup 1 i Danmark for første gang

2007: Foreningen Karanba Norge ble stiftet med mål å skaffe midler til Karanba's virksomhet

2007: Første Norgesreise til Gol, Oslo og Norway Cup

2006: Oppstart av Karanba med de første åpne treninger for vanskeligstilte barn og unge fra favelaene i Copacabana, Ipanema og Leblon