Karanba prioriterer sterkt å ha et likestilt aktivitetstilbud for gutter og jenter i Karanba!

Siden inkludering av jenter i 2011 prioriterer vi nå rekrutering av flere jenter til vårt aktivitetstilbud:

Priscila har vært med i Karanba siden oppstart av jentesatsningen i 2011 Hun har fått stipend og går på Trinidad State Junior College i USA. Vi viser i den anledning en kort video der henne snakker om livet, Karanba og drømmene før avreise...