Støtt matprogrammet vårt!

Vi ønsker å tilby barna hos Karanba et lunchmåltid. I lys av den positive utviklingen ser vi et behov for bedre mat og drikke i programmet vårt. Hver eneste dag er det flere som ikke klarer å gjennomføre planlagte aktiviteter. Derfor ønsker vi å utvide tjenestetilbudet med et utbedret matprogram. For å gjøre dette trenger vi økonomiske midler, og har derfor satt i gang en innsamlingsaksjon. Ønsker du å bidra til å gi barn og unge fra Favela-områdene i Rio en bedre fremtid? Følg lenken her.