Et kort innblikk i livet til Karanba, arbeidet deres og hvordan vi forandrer liv for fremtiden!