I over 10 år har vi gjort nettopp det. Bare i perioden 2015 - 2016 har 76 av våre tidligere deltakere realisert sine drømmer og forandret sine liv.
Dette gjennom høyere utdannelse, profesjonelle yrkesrettede kurs, profesjonelle fotballkarrierer og anstendig arbeid. Tusen hjertelig takk for all støtte, uten dere hadde ikke dette vært mulig! Private donasjoner er hjerterota i vårt arbeid. Bli Karanba Fadder du også!  Les mer om hvordan her: http://www.karanba.com/gi-din-stotte/gi-et-bidrag/