Dette kurset tar sikte på å forberede våre studenter eller videregående kandidater i henhold til FAETECs opptakskriterier.

Med matematikk og portugisiske klasser, rettet mot innholdet som kreves i evalueringen, og gjennom simuleringer i løpet av kurset, vil studentene være bedre forberedt på å gjennomføre opptaksprøven for de tekniske kursene FAETEC tilbyr, med det endelige målet om å kvalifisere våre studenter for arbeidsmarkedet.