Årets oppstart har vært meget tilfredsstillende. Vi er veldig trygge på at det definerte aktivitetsnivået for 2018 vil være av stor betydning for våre deltakere.

Vi har videreutviklet vårt undervisningsprogram. I år tilbyr vi også ulike kurs, som databehandling, videoredigering og spesifikke kurs for jenter. De ukentlige undervisningstimene har økt med 33%. Det er svært gledelig å se at stadig flere jenter søker muligheter hos oss, som en direkte konsekvens av vår satsning på undervisning.