Karanba handler mer om veien til målet enn målet i seg selv.

Karanba er sammensatt av lokalt ansatte, samt frivillige som arbeider innenfor områdene:

- Administrasjon og struktur: Ledelse av organisasjonen. Herunder også oppfølging av støttespillere.

- Pedagogikk: Oppfølging av våre deltakere knyttet til oppdragelse, undervisning, læring og utvikling gjennom pedagog, sosial assistent og lærere.

- Undervisning: Daglig undervisning på vår hovedbase i Rio de Janeiro med leksehjelp, portugisisk, matte og engelsk timer i henhold til vår strategi om “Inspire to choose education!”

Yrkesopplæring: Vi arrangerer regelmessige workshops for våre deltagere for at de skal tenke nytt, inspireres de til å velge utdannelse og ikke minst være motiverte og forberedte på å ta mulighetene vi kan tilby i Karanba.

I samarbeid med blant annet Dream Learn Work tilbyr vi konkrete profesjonelle kurs hos SENAI og andre utdanningsinstitusjoner innenfor praktiske fagområder ofte knyttet til våre sponsorers maritime næring.

- Fotball: Karanba tilbyr ( selvfølgelig gratis ) organisert daglig fotballtrening for sine deltagere. Til tross for at fotball ikke er et mål i seg selv i Karanba tilrettelegger vi også for en best mulig sportslig hverdag.

- Arbeidsformidling: Karanba realiserer håp, drømmer og forander liv! Vi er stolte over at vi har mange eksempler på deltagere som i dag er i anstendige jobber hos sponsorer og andre bedrifter i Brasil. Målet er at tiden i Karanba skal være et springbrett til en bedre fremtid – og IKKE høydepunktet i livet til våre deltagere.