Karanba prioriterer sterkt å ha et likestilt aktivitetstilbud. Vi har i dag en jenteandel på 40%. Jentene deltar aktivt både i undervisningsaktivitetene og på fotballbanen.
Priscila har vært med i Karanba siden oppstart av jentesatsningen i 2011. Hun har fått stipend og går på Trinidad State Junior College i USA. Vi viser i den anledning en kort video der henne snakker om livet, Karanba og drømmene før avreise...