Verden har forandret og utviklet seg. Arbeidsmarkedet er i stadig større grad ute etter dyktige, kreative og dynamiske fagfolk.

Etterspørselen er basert på behovene i dagens marked. Hvilke yrkesgrupper vil være populære og viktige? Og hvilke vil bli borte? Og hvilke muligheter kan vi i Karanba tilby våre deltakere? Dette var tema for månedens Workshop.