Det har vært helt fantastisk å se hvor mange store og små bedrifter som så veldig gjerne vil hjelpe oss med det viktige arbeidet vi gjør i Brasil. Dere forandrer liv!

Idrett i barndommen er en fantastisk arena for personlig utvikling, mestring, disiplin, konkurranseinstinkt, selvtillit og samarbeid. Uansett hvor i verden du befinner deg.

Fotball har dessuten en helt spesiell status i Brasil. I et land med lite sosial mobilitet blir fotball urettmessig sett på som en av veldig få veier ut av fattigdom, og blant barn og unge i favelaen er dette ofte den eneste drømmen: Å bli profesjonell fotballspiller.

Heldigvis er fotballsparking et lavterskeltilbud, og med relativt få ressurser kan vanskeligstilte barn få tilgang til en utviklingsarena de ellers ikke får gjennom skolen og det offentlige. Og med gode trenere, sosialpedagoger, lærere og rollemodeller er kan det gå hele veien til høyere utdanning og eventyrlige karrieremuligheter. Dette har vi altså holdt på med i 12 år sammen!

Gutter og jenter som sparket ball i Karanba har tatt steg videre til å bli blant annet universitetsstudenter, sjømenn, sveisere, mekanikere, anleggsarbeidere, kjøpmenn, sjåfører, sekretærer, resepsjonister, entreprenører og personlige trenere. Og joda, noen er også blitt fotballspillere. Utdanning og god oppdragelse er viktig der også.

Gratulerer til alle som har vært med å bidra! Det tar tid å forandre liv, men vi klarer det sammen!!

Nå ser vi mot nye 12 år. Langsiktighet har vært kjernen i vårt arbeid, og det gleder oss stort at nye sponsorer som er kommet inn nylig, som blant annet Yara og Wang Toppidrett, også gjerne vil ha langsiktighet om samarbeidet.

Nå ser vi ambisiøst etter vår hittil mest langsiktige sponsor! Vil du og din bedrift bli med på 12 nye år med oss?

Last ned sponsoravtale her!

Hvem blir den første som signerer for 12 år med Karanba?

Send signert avtale og eventuelle andre henvendelser til hakon@karanba.org

Bli med oss videre, og la oss forandre flere liv sammen! Tusen hjertelig takk!!