Som en del av Karanbas satsning på et utbedret utdanningsprogram har medieansvarlig Brede Korsmo holdt et introduksjonskurs i redigering av video for 2 grupper ute på basen.

Målet var at deltakerene skulle få innsikt i redigeringsprosessen og hvilke verktøy som kan benyttes. I tillegg til teori ble det praktisk arbeid som å filme, klippe og ferdigstille filmer vi presenterer her i dag! Vi er i dag i gang med å produsere en ny dokumentar der noen utvalgte elever skal få regissere hver sin del av dokumentaren som vi tenker å slippe litt ut på høsten!