Årsrapporten er klar - og inneholder en solid redegjørelse av organisasjonen og måloppnåelse i året som var.

Last ned årsrapporten her:

Årsrapport 2021