Det er utrolig inspirerende og fantastisk at 2 familier donerer sine 50-års gaver til Karanba i august.

Bursdagene innbrakte nesten 20.000 kroner. Hele 25% av våre inntekter kommer fra privatpersoner – selve hjerte i vårt arbeid. Vi er utrolig takknemlige! Tusen hjertelig takk! Og gratulerer til jubilantene!