Vi inviterte jentenes foreldre/ familier til informasjonsmøte for å presentere våre pedagogiske, profesjonelle og sportslige muligheter i 2018.

Det er viktig for oss å forankre vårt arbeid og målsettinger, og sikre en kontinuerlig god dialog med de foresatte.