Karanba Norge

I Norge er vi representert ved Karanba Norge ( Organisajonsnummer 991 840 702 ) rundt private donasjoner og medlemskap. Rene donasjoner kan gjøres ved overføring til vår norske bankkonto: 1503.01.87242. All økonomisk støtte til Karanba Norge går uavkortet til aktivitetene i Brasil.

Ta gjerne kontakt med oss:

Styreleder: Per Guttorm Nilsen

per@karanba.org

Nestleder: Egil Andersen

egil@karanba.org

Sponsoransvarlig: Håkon Sandboe

hakon@karanba.org